Miniconferentie

Human2 Celebration!

Workshopleiders: Max Schneider, Aline Willen, Julien Libbrecht

Inschrijven

Het project HUMAN2 nam de handschoen op en ging op zoek gaan naar de krijtlijnen van een humanisme dat de mens helpt omgaan met de ethische uitdagingen van de 21ste eeuw. Dit doet het in de beste traditie van Mensen & Wetenschap vzw: door experten in dialoog te laten gaan met niet-wetenschappers. Gedurende deze miniconferentie worden de contouren van het humanisme van de 21ste eeuw in een inleidend debat voorgesteld en besproken. Onze Human Designers (ontwerpers van het nieuwe humanisme) nemen je nadien mee op sleeptouw hierin tijdens je deelname aan hun zelf ontwikkelde, feestelijke workshops!

 

Max Schneider
workshopleider

Max Schneider is fotograaf en autodidact filosoof. Hij reflecteert over het samen leven, schrijft columns en opiniestukken en is lid van HV-denktank Kwintessens. Hij neemt, als human designer, deel aan het project om meerdere redenen: hij wil boeiende mensen met interessante invalshoeken ontmoeten, hij wil zich inzetten voor een project als HUMAN2 dat wetenschapspopularisering bevordert en hij hoopt, onder begeleiding van professionals, een zandkorreltje in de rivier van duurzaamheid te kunnen verleggen.
Max Schneider gelooft dat de planeet zichzelf zal redden, maar het met de mensheid wel eens slecht zou kunnen aflopen. Een pragmatische houding is wat we nu nodig hebben om planetaire problemen op te lossen.

Aline Willen
workshopleider

Aline Willen is filosofe van opleiding. Ze is mensenrechtenactiviste en buigt zich graag over heel uiteenlopende maatschappelijke thema’s waaronder gelijkheid, duurzaamheid en humanisme. Ze gelooft in de mogelijkheden van het HUMAN2-project dat tools aanreikt voor meer openheid, dialoog en emancipatie. De filosofe draagt haar steentje bij door te kiezen voor duurzame energie en groenere mobiliteit. Volgens haar heeft onze planeet nood aan meer menselijkheid en samenwerking in plaats van machtswellust en concurrentiedrift. Ze neemt deel aan HUMAN2 omdat ze vele uitdagingen en onbenutte kansen ziet in onze huidige samenleving. Door krachten te bundelen, kunnen oplossingen sneller om de hoek komen kijken. Ze vindt geloof in eigen kunnen en in dat van de groep (in de breedste zin van het woord) essentieel.

Julien Libbrecht
workshopleider

Julien Libbrecht is voormalig directeur van DGGZ. Hij is ook filosoof. Hij geeft les ethiek aan de Erasmushogeschool Brussel. Verder is Libbrecht lid van verschillende raden en werkgroepen. Hij is een gelukkige echtgenoot, een fiere vader en grootvader van drie kinderen en zeven kleinkinderen. Hij werkt mee aan HUMAN2 om de mens als soort en deze planeet een toekomst te geven. Hij houdt hierbij zijn kleinkinderen steeds in gedachten. De oplossing voor de huidige problemen zit volgens Libbrecht in een veranderende houding van de mens: bescheidener, minder macho, minder ego, meer gericht op de andere. Zelf eet hij minder vlees, vermijdt hij het vliegtuig en probeert hij zijn energie- en afvalverbruik te minderen. In dialoog met anderen neemt de filosoof een luisterende houding aan en tracht hij te redeneren vanuit het standpunt van de andere.

Praktisch

Locatie: VUB, Pleinlaan 2, promotiezaal D 2.01, 1050 Elsene
Inschrijven