Panelgesprek

Panelgesprek 1: Onzekerheid in een snel veranderende wereld

Panel: Robert Cliquet, Dragana Avramov, Cathy Macharis en Eric Corijn
Moderator: Bart Libbrecht

De 21ste eeuw is er een van onzekerheid. Onze waarden en normen wankelen. De moderniserende wereld is complex. Een verscheidenheid van in-group en out-group normen die competitie, confrontaties en conflicten rechtvaardigen, blijft kenmerkend voor deze tijd. Hoe kunnen we deze uitdagingen aanpakken?

In het agrarische tijdperk stonden mensen voor even grote maatschappelijke uitdagingen als nu. Toen boden de traditionele religieuze ideologieën een oplossing. Later, in het wetenschappelijk tijdperk, ontstonden seculiere ideologieën als poging om de menselijke samenlevingen aan te passen aan de nieuwe uitdagingen van het moderniseringsproces.

Deze ideologieën slagen er echter niet in om te gaan met de mondiale vraagstukken van vandaag. De huidige wereldorde verderzetten is dus geen optie.

De mens heeft een beter ethisch denkkader nodig. In dit panelgesprek presenteren experten een aangepaste moraal, gebaseerd op wetenschappelijk ontwikkeling: een progressieve, inclusieve en wereldwijde ethiek – een universeel humanisme. We moeten leren omgaan met de ethische uitdagingen van de mensheid. Dit om de menselijke soort veilig te gidsen door de nieuwe opeenvolgende stadia van biologische en culturele ontwikkelingen en aanpassingen. Een heroverweging van de menselijke waarden en normen op lange termijn en op planetair niveau is noodzakelijk. De enige zekerheid in onze snel veranderende wereld is de toenemende onderlinge afhankelijkheid van individuen en groepen in de geglobaliseerde wereld.

 

Enkele mannen en vrouwen krijgen de kans experten uit te dagen. Ontdek hier wie onze drie moderne ‘human designers’ zijn, die tijdens elk panelgesprek vragen stellen.

Cathy Macharis
Panelist

Cathy Macharis is hoogleraar aan de VUB aan de faculteit ‘Economische wetenschappen’. Ze heeft een passie voor de transitie naar een duurzamere wereld. Ze coördineert MOBI, een onderzoeksgroep waar 150 geëngageerde onderzoekers de transitie naar duurzame mobiliteit en logistiek bestuderen en ondersteunen. Sinds 2007 is ze voorzitster van de Brusselse mobiliteitscommissie en lid van het klimaatexperten-panel van de Vlaamse Overheid. Cathy Macharis is een doener. Via het project HUMAN2 wil ze echter eerst stilstaan, reflecteren. Mensen activeren om onze planeet op een positieve manier te veranderen, dat vraagt denkwerk. Daarom wil ze psychologie, sociologie, communicatie en zelfs bredere kaders in het debat betrekken om zo de klimaatcrisis aan te pakken. We moeten nu de grenzen van onze planeet respecteren. Hoe doet ze dat zelf? Ze neemt vaak de fiets of het openbaar vervoer. Ze consumindert en heeft aandacht voor groene energie. Verder geeft ze zoveel mogelijk kennis over duurzaamheid door via artikels, boeken, presentaties, lessen en panels. Zo bereikt ze niet alleen de gewone man en de student, maar ook de overheid.

Vraag voor het publiek: Zijn jullie verliefd?

Eric Corijn
Panelist

Eric Corijn is bioloog, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper. Hij is hoogleraar stadsstudies aan de VUB, stichter van de onderzoeksgroep Cosmopolis en lid van tal van commissies, jury’s en raden van bestuur. Hiernaast is hij auteur van boeken en artikels.

Als burger, activist en opiniemaker stelt hij drie grote uitdagingen voorop: de relatie tussen mens en natuur, de sociale ongelijkheid en het multicultureel samenleven.

Volgens Eric Corijn is de planeet zelf niet in gevaar, het leven op onze planeet daarentegen wel. Wat kunnen wij doen? Ons eigen koopgedrag aanpassen, het openbaar vervoer nemen, … Als samenleving, als groep kunnen we echter nog veel meer realiseren en verbeteren op grote schaal. Hij vindt het belangrijk open te staan voor andere ideeën, zolang ze geen bedreiging vormen voor een democratische omgeving.

Vraag voor het publiek: Hoe over te gaan van een individualistisch humanisme tot systeemdenken en collectieve actie?

Robert Cliquet
Panelist

Robert Cliquet is emeritus-hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent. Hij poogt via publicaties en andere educatieve activiteiten ‘andersdenkenden' en hun opinievorming te beïnvloeden. Ook vertegenwoordigde hij België jarenlang in de European Population Comittee van de Raad van Europa en de Commission on Population and Development van de Verengde Naties. HUMAN2 biedt een platform om de ideeën van zijn boek ‘Ethische keuzes voor de toekomst’ in het licht te stellen. Hij start dit panelgesprek met een korte inleiding over het thema.

Dragana Avramov
Panelist

Dragana Avramov is zaakvoerder van Population and Social Policy Consultants (PSPC) en voormalig directeur van het Demographic Research CentreInstitute of Social Science aan de Universiteit van Belgrado. Ze is sinds vele jaren evaluator en ethisch expert voor onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Unie. 

Bart Libbrecht
Moderator

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Praktisch

Locatie: Bar Pilar, Pleinlaan 2, VUB Ingang 6 (Triomflaan), 1050 Brussel
Inschrijven