Panelgesprek

Panelgesprek 2: De ontwikkeling van menselijk gedrag

Panel: Robert Cliquet, Dragana Avramov en Kris Thienpont
Moderator: Bart Libbrecht

De moraal vloeit voort uit biologische noden en de sociale aard van de mens. Wetenschappelijke studie van moraliteit toont aan dat moraal niet louter cultureel bepaald is, zoals men lang aannam. Menselijke moraliteit is ontstaan in de loop van het menswordingsproces en evolueerde, biologisch en cultureel, om bij te dragen tot de oplossing van aanpassingsproblemen en de verwezenlijking van adaptieve doelen.

Er is niet één moraal. Diverse ecologische, sociaaleconomische en sociaal-culturele levensomstandigheden beïnvloeden haar. Ook genetische en neurologische factoren hebben een impact op de vorming van morele gevoelens en het vermogen tot moreel leren en redeneren. We gaan in dialoog over een ethisch denkkader dat kan inspelen op de noden van onze hedendaagse maatschappij. Hoe kunnen we een ethiek scheppen die onze levenskwaliteit omhoog brengt binnen het complexe en pluralistische kader van de samenleving?

 

Enkele mannen en vrouwen krijgen de kans experten uit te dagen. Ontdek hier wie onze drie moderne ‘human designers’ zijn, die tijdens elk panelgesprek vragen stellen.

Kris Thienpont
Panelist

Dr. Kris Thienpont is socioloog (UGent) en bio-antropoloog (Cambridge University). Hij is gespecialiseerd in de biosociale studie van gedrag en de biologische basis van afwijkend gedrag, en deed onderzoek naar de evolutionaire basis van groepsgedrag. Een echt begrip van ons zijn en ons gedrag als mens ontstaat maar in de interdisciplinaire uitwisseling van inzichten. Dat zie je ook in de natuurwetenschappen: modellen van evolutiepsychologie en sociobiologie moeten afgetoetst worden aan inzichten uit de archeologie en de paleontologie. Deze brede kijk op diversiteit en universaliteit bij mensen is de basis van het denkkader dat Kris Thienpont hanteert. Het HUMAN2 project is voor de expert fundamenteel omdat het perspectief geeft aan een tollende wereld die voor steeds meer mensen ongrijpbaar en onzeker is. Deze tijd, meer dan alle andere, heeft nood aan kaders die vaste bodem geven om te begrijpen wat er nu gebeurt, hoe mensen ageren en reageren, en hoe we naar de toekomst kunnen kijken. Een dergelijk project brengt rust maar creërt ook mogelijkheden… Een evolutionaire kijk is volgens Kris Thienpont veruit het beste wetenschappelijke instrument dat we hiervoor tot onze beschikking hebben, vanuit het inherent lange termijn perspectief en het fundamenteel begrip over wie de mens is.

Vraag voor het publiek: Hoe denkt u dat onze evolutie ons gedrag nog steeds stuurt, en lijkt u dat een beperking of een troef ?

Robert Cliquet
Panelist

Robert Cliquet is emeritus-hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent. Hij poogt via publicaties en andere educatieve activiteiten ‘andersdenkenden' en hun opinievorming te beïnvloeden. Ook vertegenwoordigde hij België jarenlang in de European Population Comittee van de Raad van Europa en de Commission on Population and Development van de Verengde Naties. HUMAN2 biedt een platform om de ideeën van zijn boek ‘Ethische keuzes voor de toekomst’ in het licht te stellen. Hij start dit panelgesprek met een korte inleiding over het thema.

Dragana Avramov
Panelist

Dragana Avramov is zaakvoerder van Population and Social Policy Consultants (PSPC) en voormalig directeur van het Demographic Research CentreInstitute of Social Science aan de Universiteit van Belgrado. Ze is sinds vele jaren evaluator en ethisch expert voor onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Unie. 

Bart Libbrecht
Moderator

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Praktisch

Locatie: Bar Pilar, Pleinlaan 2, VUB Ingang 6 (Triomflaan), 1050 Brussel
Inschrijven