Panelgesprek

Panelgesprek 3: Rijdt de mens zich in de vernieling?

Panel: Robert Cliquet, Dragana Avramov en Dominique Adriaens
Moderator: Bart Libbrecht

Een langetermijnvisie is de oplossing voor een veilige toekomst. Hierbij mogen we echter het verleden en het heden niet uit het oog verliezen. Een evolutionair perspectief op lange termijn omvat zowel verleden, heden als toekomst. Het houdt eveneens rekening met de ecologische en culturele context van de moderniteit en de verdere modernisering. Modernisering is een proces, ingebed in de Verlichting en gestoeld op technologische ontwikkelingen. Ze draagt bij tot de verbetering en verhoging van mens-specifieke kenmerken en eigenschappen.

Een langetermijnvisie helpt bij de vorming van een mondiale ethiek. Deze morele doelstelling op lange termijn kan ook een leidraad zijn voor acute morele keuzes die we met zijn allen moeten maken bij huidige of uitdagingen in de nabije toekomst.

Hoe geven we haar vorm? Moraliteit zit in onze biologie verankerd via morele gevoelens. Ze is echt niet zuiver biologisch bepaald, maar ook bio-sociaal of zelfs bio-ethisch. Hoewel een moraal vaak vanuit een gevoel ontstaat, kan een mens ook moreel redeneren. Het menselijk gedrag is niet volledig genetisch geprogrammeerd, maar wordt ook gestuurd vanuit situaties, ondervindingen, ervaringen. Het is belangrijk een moraliteit los te koppelen van gevoel en ze eerder vanuit onze ratio te benaderen. Enkel zo kunnen we mondiale problemen aanpakken en oplossen.

In aangelegenheden van menselijk leven is de vraag niet of het mogelijk is over te gaan van een waarneming van wat is naar het streven naar wat zou moeten zijn. De kernvraag is welke waarden en normen ten grondslag liggen aan de ethische keuzes die wij moeten maken. We stevenen gezamenlijk af op uitsterving en regressie. Laten we via evolutionair onderbouwde ethische keuzes opteren voor een positievere uitkomst en vooruitgang.

 

Enkele mannen en vrouwen krijgen de kans experten uit te dagen. Ontdek hier wie onze drie moderne ‘human designers’ zijn, die tijdens elk panelgesprek vragen stellen.

Dominique Adriaens
Panelist

Dominique Adriaens is evolutionair bioloog aan de UGent en stelt zich vragen over waarom dieren (inclusief de mens) eruit zien zoals ze er uit zien, en wat we daar kunnen uit leren als mens en maatschappij. Volgens Adriaens is het belang van degelijke wetenschappelijke inzichten die alledaagse uitdagingen vormen voor de mens, inclusief het natuurlijk ecosysteem waar die deel van uitmaakt nog nooit zo groot geweest als de dag van vandaag. Zelfs nu staat volgens de expert wetenschappelijke kennis nog onder druk als een betrouwbaar bron van feiten, feiten waarop mens en maatschappij zich moeten kunnen steunen wil men de grote uitdagingen van tegenwoordig kunnen aanpakken.

Het HUMAN2-project biedt voor deze spreker een platform om wetenschap op een toegankelijke manier te communiceren, om de rol van de mens in de maatschappij te kaderen, en de mens te benaderen zowel als oorzaak maar ook als oplossing voor deze uitdagingen.

Vraag aan het publiek: Hoe essentieel is het om onze evolutionaire geschiedenis te betrekken in het begrijpen waarom we ons de dag van vandaag bevinden in een maatschappij zoals ze is, met alle uitdagingen maar ook met al het potentieel dat nu misschien onvoldoende wordt benut?

Robert Cliquet
Panelist

Robert Cliquet is emeritus-hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent. Hij poogt via publicaties en andere educatieve activiteiten ‘andersdenkenden' en hun opinievorming te beïnvloeden. Ook vertegenwoordigde hij België jarenlang in de European Population Comittee van de Raad van Europa en de Commission on Population and Development van de Verengde Naties. HUMAN2 biedt een platform om de ideeën van zijn boek ‘Ethische keuzes voor de toekomst’ in het licht te stellen. Hij start dit panelgesprek met een korte inleiding over het thema.

Dragana Avramov
Panelist

Dragana Avramov is zaakvoerder van Population and Social Policy Consultants (PSPC) en voormalig directeur van het Demographic Research CentreInstitute of Social Science aan de Universiteit van Belgrado. Ze is sinds vele jaren evaluator en ethisch expert voor onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Unie. 

Bart Libbrecht
Moderator

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Praktisch

Locatie: Bar Pilar, Pleinlaan 2, VUB Ingang 6 (Triomflaan), 1050 Brussel
Inschrijven