Panelgesprek

Panelgesprek 4: De evolutie is beter dan wij!

Panel: Robert Cliquet, Dragana Avramov en Michael Vlerick
Moderator: Bart Libbrecht

In een vorig panelgesprek hadden we het over een langetermijnvisie. Die is noodzakelijk om de huidige planetaire problemen het hoofd te bieden en een hogere levenskwaliteit voor iedereen te garanderen. Deze langetermijnvisie is een bio-culturele doelstelling ter verbetering en verhoging van de mens-specifieke kenmerken en eigenschappen. Ze is afhankelijk van twee essentiële ethische voorwaarden: de realisatie van ecologische duurzaamheid op lange termijn en de voortzetting en globalisering van het moderniseringsproces.

De uitdaging van onze eeuw: collectief een aantal menselijke neigingen beheersen en/of wijzigen. Dit door invoering en versterking van concrete ethische doelstellingen. We streven gezamenlijk naar individuele, sociale en internationale rechtvaardigheid en samenwerking, maar zullen hiervoor tribale instincten, een drang naar ‘altijd maar meer en sneller’ moeten intomen. En laat dit nu net indruisen tegen de aard van de mens.

Willen we, naast technologische vooruitgang, ook een ecologische en kwalitatieve vooruitgang boeken, dan moeten we allen streven naar hogere niveaus van moreel bewustzijn. Laat het traject HUMAN2 een aanzet zijn.

 

Enkele mannen en vrouwen krijgen de kans experten uit te dagen. Ontdek hier wie onze drie moderne ‘human designers’ zijn, die tijdens elk panelgesprek vragen stellen.

U kan weliswaar ook digitaal meevolgen via ons YouTube kanaal van Mensen & Wetenschap via onderstaand scherm:

Plaats je zeker ook aanwezig op het facebookevenement: https://www.facebook.com/events/501773367828089/

Michael Vlerick
Panelist

Wie is Michael Vlerick? Als wetenschapsfilosoof en docent aan de universiteit van Tilburg bestudeert hij de culturele evolutie van sociale instellingen en reflecteert hij over hoe we onze samenleving kunnen verbeteren. Zelf draagt de filosoof zijn steentje bij door zoveel mogelijk ‘groene’ vormen van transport te nemen. En door zijn kennis te delen met het publiek. Dit bijvoorbeeld via zijn boek: “De tweede vervreemding: het tijdperk van de wereldwijde samenwerking”.

De meeste urgente uitdaging van onze 21ste eeuw? Zonder twijfel de klimaatsverandering! Het ideale recept om de klimaatproblemen aan te pakken is een mix van technologische innovatie en wereldwijde samenwerking. Ondanks de belangrijke uitdagingen waar we voor staan is er geen reden tot doemdenken. Het leven van vandaag is op zovele vlakken beter dan gisteren. De huidige en toekomstige generaties zullen hun historische verantwoordelijkheid opnemen. We kunnen dus enkel verder bouwen aan een opwaartse trend.

Vraag aan het publiek: Hoe kunnen we volgens jullie werk maken van duurzame en efficiënte wereldwijde samenwerking en harmonie (of is dat een utopie)?

Robert Cliquet
Panelist

Robert Cliquet is emeritus-hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent. Hij poogt via publicaties en andere educatieve activiteiten ‘andersdenkenden' en hun opinievorming te beïnvloeden. Ook vertegenwoordigde hij België jarenlang in de European Population Comittee van de Raad van Europa en de Commission on Population and Development van de Verengde Naties. HUMAN2 biedt een platform om de ideeën van zijn boek ‘Ethische keuzes voor de toekomst’ in het licht te stellen. Hij start dit panelgesprek met een korte inleiding over het thema.

Dragana Avramov
Panelist

Dragana Avramov is zaakvoerder van Population and Social Policy Consultants (PSPC) en voormalig directeur van het Demographic Research CentreInstitute of Social Science aan de Universiteit van Belgrado. Ze is sinds vele jaren evaluator en ethisch expert voor onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Unie. 

Bart Libbrecht
Moderator

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Praktisch

Locatie: Bar Pilar, Pleinlaan 2, VUB Ingang 6 (Triomflaan), 1050 Brussel
Inschrijven