Panelgesprek

Panelgesprek 5: Religie

Panel: Mark Saey, Pieter De Witte, Robert Cliquet, Dragana Avramov
Moderator: Bart Libbrecht

Inschrijven

Een nieuw jaar vraagt om het samen bespreken van het humanisme in 2022! We verkennen de functie van religie en praten met vertegenwoordigers van verschillende religies over de (mal)adaptieve aspecten van hun religie en de manier waarop hun geloof beter zou kunnen inspelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Religie is een complex menselijk fenomeen. Enerzijds is het overgrote deel van de menselijke bevolking de aanhanger van de een of andere wereldreligie en anderzijds conflicteert de metafysische inhoud van deze religies met de hedendaagse wetenschappelijke kennis. Bovendien is religie gebaseerd op een morele tradities die soms meer dan duizend jaar terug gaan in de tijd. Vandaar de volgende belangrijke vraag: “ Kan religie de mens wél helpen om zich aan te passen aan de ethische uitdagingen van de 21ste eeuw?”.

In het boek van Robert Cliquet en Dragana Avramov “Ethische keuzes voor de toekomst” wordt duidelijk gesteld dat religie een geniale adaptieve vondst was die de mens hielp inspelen op de adapatieve noden van bevolkingsroepen in ver vervlogen tijden. Maar vandaag de dag zijn religies moreel obsoleet geworden. Of is dit een groot misverstand en kunnen religies wel degelijk mensen helpen om moreel dynamisch te zijn? Kortom, religie is misschien een hefboom die mensen helpt om moreel in te spelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw?

Op 19 april 2022 onderzoeken we deze vragen door met een open vizier in gesprek te gaan met gelovigen en niet-gelovigen over religie en de manier waarop het al dan niet de mensheid veilig door de 21ste eeuw te loodsen. 

 

Enkele mannen en vrouwen krijgen de kans experten uit te dagen. Ontdek hier wie onze drie moderne ‘human designers’ zijn, die tijdens elk panelgesprek vragen stellen.

U kan weliswaar ook digitaal meevolgen via ons YouTube kanaal van Mensen & Wetenschap via onderstaand scherm:

Mark Saey
Panelist

Mark Saey is filosoof en auteur van o.a. Wereld-Systeem Analyse en Jongeren worden wereldburgers. Hij richtte CivicLab op, dat projecten en strategieën ontwikkelde rond wereldburgerzin. Sinds 2017-18 is hij Lector aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Daar doceert hij o.a. Wereldburgerschap, Interlevensbeschouwelijke Dialoog, Vrijzinnig Humanisme, Politieke Axiologie, Filosofie en Filosoferen met Kinderen en Jongeren. In 2018-2020 werkte hij ook deeltijds als Projectbegeleider bij de cel Actief Burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, waar zijn WELT pedagogie voor transversaal werken rond burgerschap officieel beleid is. Hij coördineert de Burgerschap Olympiade voor het Vlaamse secundair onderwijs. Mark neemt graag deel aan Human2 omdat hij werkt aan een onderwijsvernieuwing waarbij confrontatie met de drie grote wereldproblemen: toenemende ongelijkheid, dreiging van de gesloten samenleving en eenecologische crisis.

Pieter De Witte
Panelist

Pieter De Witte studeerde filosofie en theologie. Hij is katholiek aalmoezenier in de Hulpgevangenis van Leuven en onderzoeker aan het Centrum voor Religie, Ethiek en Detentie en de leerstoel Detentie, Zingeving en Samenleving (KU Leuven). Hij doceert het vak 'Religie, Zingeving en Levensbeschouwing' in verschillende KU Leuven faculteiten en het service-learning vak 'Gevangenisstraf als doorleefde realiteit', waarin KU Leuven studenten en gedetineerden samen nadenken over straf. Human2 interesseert Pieter omdat hij zich bezighoudt met de rol van religie in het publieke domein.

Robert Cliquet
Panelist

Robert Cliquet is emeritus-hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent. Hij poogt via publicaties en andere educatieve activiteiten ‘andersdenkenden' en hun opinievorming te beïnvloeden. Ook vertegenwoordigde hij België jarenlang in de European Population Comittee van de Raad van Europa en de Commission on Population and Development van de Verengde Naties. HUMAN2 biedt een platform om de ideeën van zijn boek ‘Ethische keuzes voor de toekomst’ in het licht te stellen.

Dragana Avramov
Panelist

Dragana Avramov is zaakvoerder van Population and Social Policy Consultants (PSPC) en voormalig directeur van het Demographic Research CentreInstitute of Social Science aan de Universiteit van Belgrado. Ze is sinds vele jaren evaluator en ethisch expert voor onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Unie. 

Bart Libbrecht
Moderator

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Praktisch

Locatie: Pleinlaan 5 – 5de verdieping, 1050 Elsene
Inschrijven