Panelgesprek

Panelgesprek 6: Politiek

Panel: Robert Cliquet, Dragana Avramov, Hans Vanhevele en Johanna-Baptista Pelgrims
Moderator: Bart Libbrecht

In dit voorlaatste panelgesprek is het aan de beurt aan de politiek. We nodigen vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen uit en verkennen de functie van de politieke ideologieën. Wat zijn hier de (mal)adaptieve elementen van hun ideologie? En hoe kan hun politiek beter inspelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw?

Het is duidelijk dat “includerend politiek leiderschap” de morele randvoorwaarden in de samenleving moet zien te reguleren om mensen te helpen in hun eigen leven ethische keuzes te maken voor de hun toekomst, maar evengoed voor de toekomst van de gehele planeet. Daarom is includerend politiek leiderschap een hoeksteen want morele keuzes maken voor jezelf is morele keuzes maken voor de hele planeet.

Sinds de 18de eeuw zijn de religieuze ideologieën versplinterd in wereldlijke ideologieën. Christendemocraten, liberalen, sociaaldemocraten, nationalisten, feministen, … hebben allemaal een specifieke visie op de manier waarop de mens veilig doorheen de 21ste eeuw kan worden geloodst.

In het boek van Robert Cliquet en Dragana Avramov “Ethische keuzes voor de toekomst” wordt duidelijk gesteld dat de wereldlijke ideologieën maar een klein deel van de oplossing aandragen, maar nooit de gehele oplossing. Per slot van rekening is een wereldlijke ideologie een specifieke visie en geen holistische visie op de manier waarop de uitdagingen van de 21ste eeuw kunnen worden aangegaan. 

Bovendien werkt het huidige democratische systeem deze versnippering verder in de hand met korte-termijn visies die amper de duur van een ambtstermijn overschrijden en die worden gerealiseerd met gelijkgezinde coalitiepartners. Dit staat een holistische en langetermijnvisie en aanpak in de weg. Met andere, zowel de wereldlijke ideologieën als het politieke systeem zijn een probleem en niet de oplossing.

Op 3 mei gaan we zonder taboes in gesprek met politieke wetenschappers en politici over oude wereldlijke ideologieën, maar vooral over het includerend politiek leiderschap dat de mens veilig door de 21ste eeuw moet loodsen.

Enkele mannen en vrouwen krijgen de kans experten uit te dagen. Ontdek hier wie onze drie moderne ‘human designers’ zijn, die tijdens elk panelgesprek vragen stellen.

U kan weliswaar ook digitaal meevolgen via ons YouTube kanaal van Mensen & Wetenschap via onderstaand scherm:

Robert Cliquet
Panelist

Robert Cliquet is emeritus-hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent. Hij poogt via publicaties en andere educatieve activiteiten ‘andersdenkenden' en hun opinievorming te beïnvloeden. Ook vertegenwoordigde hij België jarenlang in de European Population Comittee van de Raad van Europa en de Commission on Population and Development van de Verengde Naties. HUMAN2 biedt een platform om de ideeën van zijn boek ‘Ethische keuzes voor de toekomst’ in het licht te stellen. 

Dragana Avramov
Panelist

Dragana Avramov is zaakvoerder van Population and Social Policy Consultants (PSPC) en voormalig directeur van het Demographic Research CentreInstitute of Social Science aan de Universiteit van Belgrado. Ze is sinds vele jaren evaluator en ethisch expert voor onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Unie. 

Hans Vanhevele
Panelist

Hans Vanhevele is echtgenoot, vader van drie kinderen, jurist en directeur van de wetgevende dienst van de Senaat. Vroeger commissiesecretaris van onderzoekscommissie Gladio, commissie Binnenlandse Zaken, Comité I en Comité P.

Hij heeft een warme belangstelling voor HUMAN2 omdat men alleen maar mens is samen met en dankzij andere mensen. Als zelfverklaarde mens van goede wil, wil hij meewerken aan elk initiatief dat de huidige staat van de wereld wil verbeteren. Want we zullen het zelf moeten oplossen, er is niemand die ons komt helpen. Een beetje zoals leren lopen of zwemmen, dus. Maar dan samen.

Johanna-Baptista Pelgrims
Panelist

Johanna-Baptista Pelgrims behaalde haar lerarenopleiding en een masters in de Kunstwetenschappen én in de Orthodoxe theologie. Momenteel is ze actief als gemeenteraadslid van CD&V Vilvoorde en voorzitter van Vrouw & Maatschappij. In haar vrijetijd zet ze mensen aan het dansen als dj Baptista. Als lerares in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt Johanna-Baptista deel aan het human2 project omdat ze wil dat iedereen zich goed veilig voelt in zijn stad. Ze streeft als politicus naar een stad waar het aangenaam wonen is en waar de mensen gehoord worden, zodat we samen werken aan de ontwikkeling van een bruisende stad in volle groei.

Bart Libbrecht
Moderator

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Praktisch

Locatie: Pleinlaan 5 – 5de verdieping, 1050 Elsene
Inschrijven