Panelgesprek

Panelgesprek 7: Humanisme

Panel: Julien Libbrecht, Aline Willen, Max Schneider, Jacky Goris, Robert Cliquet, Dragana Avramov
Moderator: Bart Libbrecht

Inschrijven

De mens heeft met wetenschap en technologie zijn eigen leefwereld gecreëerd. Mondiaal stijgt de levensverwachting, neemt de levenstandaard toe, worden de rechten van sociale minderheden steeds meer erkent, … De mens is een succesvolle soort. Samen nemen we de lessen uit de voorgaande panelgesprekken mee om finaal de contouren van het humanisme van de 21ste eeuw scherp te stellen.

Het project Human2 ging op zoek naar de krijtlijnen van een universeel humanisme dat de mens helpt om met de ethische uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals klimaatverandering, overbevolking, degradatie van de biosfeer, geopolitieke instabiliteit et cetera, om te gaan. Gedurende vier panelgesprekken en twee debatten gingen goed geïnformeerde burgers en academische experten in dialoog over deze uitdagingen én oplossingen. Het boek Ethische keuzes voor de toekomstvan Robert Cliquet en Dragana Avramov vormde het fundament van de panelgesprekken en de debatten.

Enkele mannen en vrouwen krijgen de kans experten uit te dagen. Ontdek hier wie onze drie moderne ‘human designers’ zijn, die tijdens elk panelgesprek vragen stellen.

Op 14 juni komen de human designers eindelijk aan het woord. Zij spaarden noch kosten, noch moeite om zich steevast te verdiepen in deze complexe materie en vormden zich gaandeweg een beeld van de contouren van dit universeel humanisme. De human designers zullen ieder om de beurt de krachtlijnen van hun universeel humanisme uiteenzetten en daarover in gesprek gaan met Robert Cliquet, Dragana Avramov, Jacky Goris en het aanwezige publiek. Met dit laatste panelgesprek komt een cyclus tot een einde.

U kan weliswaar ook meevolgen. Schrijf u op voorhand in via info@human2.be of via de website om de zoom-link te ontvangen, of herbekijk nadien de opname via onderstaand scherm.

Jacky Goris
Panelist

Jacky Goris heeft een bloeiende carrière in het onderwijs als leraar en directeur achter de rug. Vanaf 1995 is hij adviseur in de kabinetten van Luc Vandenbossche en Eddy Baldewijns, Vlaamse ministers van Onderwijs, tot hij in 1999 algemeen directeur van scholengroep Brussel wordt. Tussen 2009 en 2016 is hij eveneens voorzitter van de coördinatieraad algemeen directeurs van het GO!. Hij is auteur van meerdere boeken.

In 2020 behaalt hij zijn Master in de Wijsbegeerte aan de VUB. Tegenwoordig is hij voorzitter van UPV-VUB en Agape. Op dit moment herpositioneert UPV zich volop en kiest de organisatie duidelijk voor wetenschapsdialoog- en communicatie met een menselijke wereld als doel. Het UPV-team doet dit op een fantastische manier. Jacky Goris hoopt dat hij samen met UPV nog lang wetenschap kan inzetten voor een betere wereld.

Robert Cliquet
Panellid

Robert Cliquet is emeritus-hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent. Hij poogt via publicaties en andere educatieve activiteiten ‘andersdenkenden' en hun opinievorming te beïnvloeden. Ook vertegenwoordigde hij België jarenlang in de European Population Comittee van de Raad van Europa en de Commission on Population and Development van de Verengde Naties. HUMAN2 biedt een platform om de ideeën van zijn boek ‘Ethische keuzes voor de toekomst’ in het licht te stellen. 

Max Schneider
Human designer

Max Schneider is fotograaf en autodidact filosoof. Hij reflecteert over het samen leven, schrijft columns en opiniestukken en is lid van HV-denktank Kwintessens. Hij neemt, als human designer, deel aan het project om meerdere redenen: hij wil boeiende mensen met interessante invalshoeken ontmoeten, hij wil zich inzetten voor een project als HUMAN2 dat wetenschapspopularisering bevordert en hij hoopt, onder begeleiding van professionals, een zandkorreltje in de rivier van duurzaamheid te kunnen verleggen.
Max Schneider gelooft dat de planeet zichzelf zal redden, maar het met de mensheid wel eens slecht zou kunnen aflopen. Een pragmatische houding is wat we nu nodig hebben om planetaire problemen op te lossen.

Aline Willen
Human designer

Aline Willen is filosofe van opleiding. Ze is mensenrechtenactiviste en buigt zich graag over heel uiteenlopende maatschappelijke thema’s waaronder gelijkheid, duurzaamheid en humanisme. Ze gelooft in de mogelijkheden van het HUMAN2-project dat tools aanreikt voor meer openheid, dialoog en emancipatie. De filosofe draagt haar steentje bij door te kiezen voor duurzame energie en groenere mobiliteit. Volgens haar heeft onze planeet nood aan meer menselijkheid en samenwerking in plaats van machtswellust en concurrentiedrift. Ze neemt deel aan HUMAN2 omdat ze vele uitdagingen en onbenutte kansen ziet in onze huidige samenleving. Door krachten te bundelen, kunnen oplossingen sneller om de hoek komen kijken. Ze vindt geloof in eigen kunnen en in dat van de groep (in de breedste zin van het woord) essentieel.

Julien Libbrecht
Human designer

Julien Libbrecht is voormalig directeur van DGGZ. Hij is ook filosoof. Hij geeft les ethiek aan de Erasmushogeschool Brussel. Verder is Libbrecht lid van verschillende raden en werkgroepen. Hij is een gelukkige echtgenoot, een fiere vader en grootvader van drie kinderen en zeven kleinkinderen. Hij werkt mee aan HUMAN2 om de mens als soort en deze planeet een toekomst te geven. Hij houdt hierbij zijn kleinkinderen steeds in gedachten. De oplossing voor de huidige problemen zit volgens Libbrecht in een veranderende houding van de mens: bescheidener, minder macho, minder ego, meer gericht op de andere. Zelf eet hij minder vlees, vermijdt hij het vliegtuig en probeert hij zijn energie- en afvalverbruik te minderen. In dialoog met anderen neemt de filosoof een luisterende houding aan en tracht hij te redeneren vanuit het standpunt van de andere.

Bart Libbrecht
Moderator

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Praktisch

Locatie: Online via Zoom
Inschrijven