Panelgesprek

Workshop 2: De ontwikkeling van menselijk gedrag

Expert: Prof. dr. em. Robert Cliquet
Begeleider: Bart Libbrecht, Max Schneider en Aline Willen

Inschrijven

Zonder enige twijfel wordt gedrag van de mens bepaald door zijn cultuur. Maar, vandaag weten we dat de menselijke biologie ook een stevige duit in het zakje doet. Doemdenkers menen dat het gedrag van de mens volledig door zijn biologie wordt bepaald.

Dat is een zeer groot probleem omdat, in zo'n scenario, de mens zijn gedrag niet kan bijsturen om nijpende problemen op te lossen. Bijvoorbeeld, het klimaatprobleem om maar één serieus probleem te noemen. Met andere woorden, zonder vrijheid kunnen we geen problemen aanpakken en is de mens gedoemd om te verdwijnen.
Humanisten zijn geen doemdenkers en geloven wél in menselijke vrijheid én menselijke verantwoordelijkheid. Op 16 januari verkennen enkele humanisten, gedurende een panelgesprek, de grenzen en de mogelijkheden van de menselijke vrijheid. Na een theoretische introductie door prof. dr. Robert Cliquet gaan deze drie goed geïnformeerde humanisten op zoek naar een antwoord op de vraag :"Wat is de menselijke vrijheid en hoe kan deze worden vergroot?". Na dit panelgesprek kan het publiek in gesprek gaan met het panel.

Enkele mannen en vrouwen kregen vorig jaar de kans experten uit te dagen. Hier kun je de opname bekijken van het panelgesprek over hetzelfde onderwerp.

Robert Cliquet
Expert

Robert Cliquet is emeritus-hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent. Hij poogt via publicaties en andere educatieve activiteiten ‘andersdenkenden' en hun opinievorming te beïnvloeden. Ook vertegenwoordigde hij België jarenlang in de European Population Comittee van de Raad van Europa en de Commission on Population and Development van de Verengde Naties. HUMAN2 biedt een platform om de ideeën van zijn boek ‘Ethische keuzes voor de toekomst’ in het licht te stellen. Hij start dit panelgesprek met een korte inleiding over het thema.

Bart Libbrecht
Begeleider

Bart is begeleider van de workshops. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Max Schneider
Begeleider

Max Schneider is fotograaf en autodidact filosoof. Hij reflecteert over het samen leven, schrijft columns en opiniestukken en is lid van HV-denktank Kwintessens. Hij neemt, als human designer, deel aan het project om meerdere redenen: hij wil boeiende mensen met interessante invalshoeken ontmoeten, hij wil zich inzetten voor een project als HUMAN2 dat wetenschapspopularisering bevordert en hij hoopt, onder begeleiding van professionals, een zandkorreltje in de rivier van duurzaamheid te kunnen verleggen.
Max Schneider gelooft dat de planeet zichzelf zal redden, maar het met de mensheid wel eens slecht zou kunnen aflopen. Een pragmatische houding is wat we nu nodig hebben om planetaire problemen op te lossen.

Aline Willen
Begeleider

Aline Willen is filosofe van opleiding. Ze is mensenrechtenactiviste en buigt zich graag over heel uiteenlopende maatschappelijke thema’s waaronder gelijkheid, duurzaamheid en humanisme. Ze gelooft in de mogelijkheden van het HUMAN2-project dat tools aanreikt voor meer openheid, dialoog en emancipatie. De filosofe draagt haar steentje bij door te kiezen voor duurzame energie en groenere mobiliteit. Volgens haar heeft onze planeet nood aan meer menselijkheid en samenwerking in plaats van machtswellust en concurrentiedrift. Ze neemt deel aan HUMAN2 omdat ze vele uitdagingen en onbenutte kansen ziet in onze huidige samenleving. Door krachten te bundelen, kunnen oplossingen sneller om de hoek komen kijken. Ze vindt geloof in eigen kunnen en in dat van de groep (in de breedste zin van het woord) essentieel.

Praktisch

Locatie: Peperfabriek, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen
Inschrijven