Workshop

Workshop 5: Religie

artefact uit het verleden of smeermiddel voor een betere toekomst
Begeleiders: Aline Willen, Max Schneider, Geertjan Zuijdwegt en Bart Libbrecht

Inschrijven

Religie stond in de hoek waar de klappen vielen. Sinds de 19de eeuw gingen seculieren ervan uit dat religie medio de 20ste eeuw verdwenen zou zijn. De zogeheten secularisatiethese bleek een foute these te zijn. Religie is niet verdwenen, maar lijkt terug te keren in nieuwe gedaanten.

Hoe moeten we vanuit een humanistisch perspectief kijken naar al die mensen die zich nog steeds religieus noemen? Zelfs al maken ze geen deel meer uit van de oude gevestigde instituten. Bovendien zijn er heel veel religieuze nieuwkomers die ook hun plaats in de samenleving opeisen. In dit panelgesprek, na een inleiding door prof. dr. Geertjan Zuijdwegt, diepen we de kern uit van religie en trachten we te begrijpen of deze kern eindig of misschien eerder tijdloos is. Is religie een artefact uit een ver en duister verleden of een smeermiddel voor verandering en morele vooruitgang? Vooral in het laatste geval zullen we als humanist moeten aanvaarden dat religie iets wezenlijks aan de samenleving toevoegt en zullen we dit constructief moeten aanwenden om de mensheid naar een veilige toekomst te loodsen.

Enkele mannen en vrouwen kregen vorig jaar de kans experten uit te dagen. Hier kun je de opname bekijken van het panelgesprek over hetzelfde onderwerp.

Max Schneider
Begeleider

Max Schneider is fotograaf en autodidact filosoof. Hij reflecteert over het samen leven, schrijft columns en opiniestukken en is lid van HV-denktank Kwintessens. Hij neemt, als human designer, deel aan het project om meerdere redenen: hij wil boeiende mensen met interessante invalshoeken ontmoeten, hij wil zich inzetten voor een project als HUMAN2 dat wetenschapspopularisering bevordert en hij hoopt, onder begeleiding van professionals, een zandkorreltje in de rivier van duurzaamheid te kunnen verleggen.
Max Schneider gelooft dat de planeet zichzelf zal redden, maar het met de mensheid wel eens slecht zou kunnen aflopen. Een pragmatische houding is wat we nu nodig hebben om planetaire problemen op te lossen.

Aline Willen
Begeleider

Aline Willen is filosofe van opleiding. Ze is mensenrechtenactiviste en buigt zich graag over heel uiteenlopende maatschappelijke thema’s waaronder gelijkheid, duurzaamheid en humanisme. Ze gelooft in de mogelijkheden van het HUMAN2-project dat tools aanreikt voor meer openheid, dialoog en emancipatie. De filosofe draagt haar steentje bij door te kiezen voor duurzame energie en groenere mobiliteit. Volgens haar heeft onze planeet nood aan meer menselijkheid en samenwerking in plaats van machtswellust en concurrentiedrift. Ze neemt deel aan HUMAN2 omdat ze vele uitdagingen en onbenutte kansen ziet in onze huidige samenleving. Door krachten te bundelen, kunnen oplossingen sneller om de hoek komen kijken. Ze vindt geloof in eigen kunnen en in dat van de groep (in de breedste zin van het woord) essentieel.

Geertjan Zuijdwegt
Begeleider

Geertjan Zuijdwegt (geboren in 1985) werkt aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, waar hij lid is van de onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiestudie. Hij werkt ook in het Centrum voor Religie, Ethiek en Detentie, gehuisvest in het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), en als gevangeniskapelaan in Mechelen en Leuven.

In de loop der jaren heeft hij geschreven over verschillende aspecten van Newmans denken en de kritische receptie ervan in Victoriaans Engeland. Een tweede deel van zijn onderzoek ontwikkelt ethische en theologische perspectieven op gevangenschap. Hij doceert ook een service-learning klas voor studenten van de KU Leuven en gedetineerden van de Leuvense Centrale Gevangenis.

Bart Libbrecht
Begeleider

Bart is begeleider van de workshops. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Praktisch

Locatie: Peperfabriek, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen
Inschrijven