Workshop

Workshop I: Onzekerheid in een snel veranderende wereld

Spreker: Prof. dr. Rudi D’Hooge
Moderator: Bart Libbrecht

Inschrijven

De 21ste eeuw is er een van onzekerheid. Onze waarden en normen wankelen. De moderniserende wereld is complex. Een verscheidenheid van in-group en out-group normen die competitie, confrontaties en conflicten rechtvaardigen, blijft kenmerkend voor deze tijd. Hoe kunnen we deze uitdagingen aanpakken?

In het agrarische tijdperk stonden mensen voor even grote maatschappelijke uitdagingen als nu. Toen boden de traditionele religieuze ideologieën een oplossing. Later, in het wetenschappelijk tijdperk, ontstonden seculiere ideologieën als poging om de menselijke samenlevingen aan te passen aan de nieuwe uitdagingen van het moderniseringsproces.

Deze ideologieën slagen er echter niet in om te gaan met de mondiale vraagstukken van vandaag. De huidige wereldorde verderzetten is dus geen optie.

De mens heeft een beter ethisch denkkader nodig. In dit panelgesprek presenteren experten een aangepaste moraal, gebaseerd op wetenschappelijk ontwikkeling: een progressieve, inclusieve en wereldwijde ethiek – een universeel humanisme. We moeten leren omgaan met de ethische uitdagingen van de mensheid. Dit om de menselijke soort veilig te gidsen door de nieuwe opeenvolgende stadia van biologische en culturele ontwikkelingen en aanpassingen. Een heroverweging van de menselijke waarden en normen op lange termijn en op planetair niveau is noodzakelijk. De enige zekerheid in onze snel veranderende wereld is de toenemende onderlinge afhankelijkheid van individuen en groepen in de geglobaliseerde wereld.

 

Enkele mannen en vrouwen kregen vorig jaar de kans experten uit te dagen. Hier kun je de opname bekijken van het panelgesprek over hetzelfde onderwerp.

Bart Libbrecht
Moderator

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van UPV is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Praktisch

Locatie: Peperfabriek, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen
Inschrijven