Over Human2

Wetenschap voor mensen

De 21ste eeuw. Een eeuw van grote vooruitgang en ernstige stilstand. De verbetering van de technologie raast voort. Pandemieën krijgen de wereld stil. Het is een eeuw van uitersten, een eeuw van grote uitdagingen. Veranderingen zijn noodzakelijk en urgent. Met het project HUMAN2 gaan we vanuit wetenschap en dialoog op zoek naar oplossingen voor de problemen die zich momenteel stellen.

We vertrekken vanuit het werk “Ethische keuzes voor de toekomst” van Robert Cliquet en Dragana Avramov. Dit boek benadert de lange-termijnuitdagingen van de mens op een interdisciplinaire en holistische manier. De auteurs geven je een overzicht van de belangrijkste aspecten van de relatie tussen evolutie en moraliteit, een thema dat verschillende experten tijdens de vier panelgesprekken van het traject HUMAN2 ook uitvoerig zullen behandelen dit najaar. Het geeft ons als mens van de toekomst een aanzet tot reflectie: waar komen we vandaan en hoe kunnen we weloverwogen keuzes maken voor een betere toekomst. Robert Cliquet et Dragana Avramov bieden ons een rationeel raamwerk voor een ethiek die het leven op onze planeet op een positieve manier kan ondersteunen en verbeteren.

De experten zijn het erover eens. Het voortbestaan van onze planeet is niet in het gedrang. Die blijft doordraaien, met of zonder mensen. Wijzigen we ons gedrag niet, dan brengen we dus vooral de mensheid in het gevaar. De mens versterkt al een heel eind ongunstige ontwikkelingen. De decimering van de biosfeer, de vervuiling van het milieu en de klimaatsveranderingen zijn allen gevolgen van nadelige handelingen en beslissingen van de mens. Het is tijd voor grootste actie en verandering. Gebruik van openbare vervoersmiddelen, installatie van woning-isolerend materiaal en warmtepompen, bevordering van milieuvriendelijke verpakkingen en ecologisch verantwoord gedrag kunnen onze levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren en verhogen.

Het project HUMAN2 brengt biologen, antropologen, urbanisten en ecologen samen. Ze treden panelgesprekken in dialoog met het publiek, de human designers van vandaag en morgen. De creatie van een universeel humanisme waarbij elk van ons betrokken wordt, is noodzakelijk en urgent. Laten we nu actie ondernemen voor “De kinderen van onze kinderen”, zoals Cliquet het zo mooi verwoordt.

Dit zegt Gert De Nutte, algemeen coördinator Humanistisch Verbond, over HUMAN2: “Het project is boeiend en relevant omdat het op een wetenschappelijk onderbouwde manier de vraag scherpstelt wat een humanistische levensvisie vandaag en in de toekomst kan betekenen en welke conclusies voor sociaal-culturele en maatschappelijke actie daaruit getrokken kunnen worden. Het Humanistisch Verbond neemt deel aan het HUMAN2 project omdat ze nauw samenwerken met Mensen & Wetenschap. Als trotse partner dragen ze mee de humanistische waarden uit die uit dit project schijnen!”

Organisatoren en partners


Mensen & Wetenschap doet aan wetenschapspopularisering. Wat dat concreet inhoudt? Je kan bij ons terecht voor klassieke lezingen, debatten en uitstappen ‘achter de schermen’. Maar we willen meer en doen dat ook. We brengen wetenschap op mensenmaat en doen dit op een verfrissende manier.

Ja of nee, goed of slecht: we zoeken steeds naar nuance. Het woord ‘popularisering’ nemen we niet licht op. We willen zoveel mogelijk mensen betrekken in onze workshops. De participatie van het publiek staat altijd centraal. Wetenschap is namelijk voor iedereen!

Meer over Mensen & Wetenschap


Het Humanistisch Verbond neemt deel aan het HUMAN2 project omdat ze nauw samenwerken met Mensen & Wetenschap. Als trotse partner dragen ze mee de humanistische waarden uit die uit dit project schijnen. Volgens Gert De Nutte is dit project boeiend en relevant omdat het op een wetenschappelijk onderbouwde manier een belangrijke vraag scherpstelt: wat betekent een humanistische levensvisie in de 21ste eeuw en welke conclusies voor sociaal-culturele en maatschappelijke actie kunnen we daaruit trekken?

Meer over het Humanistisch Verbond


Axcent vzw is een pluralistische vereniging in Brussel die inspeelt op de religieuze en levensbeschouwelijke rijkdom en complexiteit van de grootstedelijke samenleving. Axcent bevordert dialoog tussen en binnen religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Brussel via maatschappelijke thema's en existentiële vragen, toegankelijk voor elke mens. De organisatie sensibiliseert, reflecteert en creëert. Via activiteiten en projecten, stadspelen en workshops, gespreksgroepen en films werkt Axcent aan een betere toekomst waarin samenleven centraal staat.

Meer over Axcent


huisvandeMens Brussel is onderdeel van deMens.nu, de roepnaam van de Unie Vrijzinnige Verenigingen en het representatief orgaan voor vrijzinnig humanistisch Vlaanderen en Brussel. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De Instelling Morele Dienstverlening (IMD) behartigde de financiële belangen het HUMAN2 project. Dankzij de Instelling Morele Dienstverlening van het huisvandeMens Brussel hebben we deze reeks gespreksavonden kunnen financieren. HuisvandeMens Brussel is een belangrijke partner bij de ontwikkeling van dit project. De rechten van de mens zijn ook ons referentiekader: het geloof in de mens staat centraal.

Meer over huisvandeMens Brussel

Meer over IMD