Team

Bart Libbrecht

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van Mensen & Wetenschap is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Clara Cornil

Clara is werkzaam bij Mensen & Wetenschap en denkt projecten uit die wetenschap én creativiteit combineren. Daarnaast heeft ze een grote liefde voor zingen, literatuur, dansen en de auditieve kunst. Clara hoopt om nog lang wetenschap te kunnen inzetten voor een betere wereld voor andere mensen, de toekomstige generaties en uiteraard onszelf. Met haar educatieve kracht draagt ze dit traject en hoopt ze een heleboel mensen te inspireren en motiveren. Ze wil zich met haar bijdragen blijvend inzetten rond thema’s als wetenschap en welzijn. Nadenken op micro-, meso- en macroniveau over een betere toekomst: daar hecht ze enorm veel belang aan!

Max Schneider

Max Schneider is fotograaf en autodidact filosoof. Hij reflecteert over het samen leven, schrijft columns en opiniestukken en is lid van HV-denktank Kwintessens. Hij neemt, als human designer, deel aan het project om meerdere redenen: hij wil boeiende mensen met interessante invalshoeken ontmoeten, hij wil zich inzetten voor een project als HUMAN2 dat wetenschapspopularisering bevordert en hij hoopt, onder begeleiding van professionals, een zandkorreltje in de rivier van duurzaamheid te kunnen verleggen.
Max Schneider gelooft dat de planeet zichzelf zal redden, maar het met de mensheid wel eens slecht zou kunnen aflopen. Een pragmatische houding is wat we nu nodig hebben om planetaire problemen op te lossen.