Team

Bart Libbrecht

Bart is moderator van de panelgesprekken. Naast coördinator van Mensen & Wetenschap is hij eveneens vader van twee tieners en overtuigd humanist. Bart gelooft sterk in een universele humanistische ideologie die ons helpt omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw. Wat is voor Bart van cruciaal belang? De grenzen respecteren van onze planeet en weloverwogen keuzes maken die werken op lange termijn! We hebben immers maar één aardbol en moeten hier goed voor zorgen. Bart werkt actief aan de krijtlijnen van een nieuwe samenleving. Dit met open blik en luisterend naar andere standpunten, zonder hierbij een positieve evolutie van de humane samenleving uit het oog te verliezen.

Clara Cornil

Clara is werkzaam bij Mensen & Wetenschap en denkt projecten uit die wetenschap én creativiteit combineren. Daarnaast heeft ze een grote liefde voor zingen, literatuur, dansen en de auditieve kunst. Clara hoopt om nog lang wetenschap te kunnen inzetten voor een betere wereld voor andere mensen, de toekomstige generaties en uiteraard onszelf. Met haar educatieve kracht draagt ze dit traject en hoopt ze een heleboel mensen te inspireren en motiveren. Ze wil zich met haar bijdragen blijvend inzetten rond thema’s als wetenschap en welzijn. Nadenken op micro-, meso- en macroniveau over een betere toekomst: daar hecht ze enorm veel belang aan!

Fien Ingelbrecht

Fien is coördinator van Axcent vzw, een pluralistische vereniging in Brussel die inspeelt op de religieuze en levensbeschouwelijke rijkdom en complexiteit van de grootstedelijke samenleving. Axcent bevordert dialoog tussen en binnen religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Brussel via maatschappelijke thema's en existentiële vragen, toegankelijk voor elke mens. De organisatie sensibiliseert, reflecteert en creëert. Via activiteiten en projecten, stadspelen en workshops, gespreksgroepen en films werkt Axcent aan een betere toekomst waarin samenleven centraal staat.

Sofie Maes

Sofie van So Virtual is copywriter en virtueel assistent. Ze schrijft teksten voor en biedt online hulp aan kleine en middelgrote ondernemingen. Haar klanten zijn ‘wereldverbeteraars’, mensen met een visie op een betere samenleving. Sofie verplaatst zich steevast met de fiets of het openbaar vervoer. Ze probeert ook zoveel mogelijk plastic te vermijden. In haar vorige job als leerkracht OKAN ondervond ze aan den lijve wat het is om in een pluralistische omgeving te werken en welke uitdagingen een multiculturele klas met zich meebrengt. Ze wil zich met haar tekst blijvend inzetten rond thema’s als milieu en welzijn.