Human2: wetenschap voor mensen

De 21ste eeuw: de verbetering van de technologie raast voort, pandemieën krijgen de wereld stil. Het is een eeuw van uitersten, een eeuw van grote uitdagingen. Veranderingen zijn noodzakelijk en urgent. Met het project HUMAN2 gaat de vzw Mensen & Wetenschap vanuit wetenschap en dialoog op zoek naar oplossingen voor de planetaire problemen die zich momenteel stellen. Via panelgesprekken, een filmvoorstelling van “Human” en een traject voor toekomstige human designers geven we vanuit Mensen & Wetenschap aanzet tot reflectie en actie met één doel: een betere toekomst creëren voor iedereen via een universeel humanisme.

Meer over Human2